Változások a katában novembertől

Home / News / Változások a katában novembertől

Forrás: NAV Változások a katában novembertől

A veszélyhelyzeti szabályok[1] miatt változnak a katalanyiság megszűnésének esetei:

1. A Kata tv. alapján[2] megszűnik a kataalanyiság, ha a főfoglalkozású egyéni vállalkozó az Art.[3] szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt.

Kivételt jelent ez alól a taxis személyszállításból[4] származó bevétel és a fizetési számlán jóváírt kamat.

Az adóalanyiság a kifizetőtől származó bevétel megszerzését megelőző napon szűnik meg. Az ilyen bevételszerzést 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz a 22T101E adatlapon.[5]

A veszélyhelyzeti szabályok alapján[6] nem minden kifizetőtől származó bevétel miatt szűnik meg a kataalanyiság, kizárólag a katás egyéni vállalkozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként a kifizető által kifizetett, juttatott bevétel megszerzése jár ezzel a következménnyel. Ezen kívül továbbra is kivétel a taxis személyszállításból származó bevétel.

A megváltozott szabályt először a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételekre kell alkalmazni.

2. A kata alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet.[7] Főfoglalkozású például az egyéni vállalkozó, ha az adott hónapban nincs heti 36 órás munkaviszonya, vagy nem nyugdíjas.

A veszélyhelyzeti szabályok emiatt kibővítik a kataalanyiság megszűnésének eseteit. Így megszűnik a kataalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, melynek egészében az egyéni vállalkozó a törvényben meghatározott okok bármelyike miatt már nem számít főfoglalkozásúnak.[8]

Ezt a változást a kisadózónak az ok bekövetkezésének hónapját követő hónap 15-éig be kell jelentenie a NAV-hoz.[9]

A bejelentést első alkalommal azokban az esetekben kell megtenni, amikor az egyéni vállalkozó november hónapban már nem minősül főfoglalkozásúnak.[10]

Például, ha a kisadózó október 20-ától öregségi nyugdíjban részesül, akkor november hónapban már nem főfoglalkozású, ezért december 15-éig ezt be kell jelentenie a NAV-nak a 22T101E adatlapon.

Ha ezt a bejelentést a kisadózó elmulasztja, vagy a bejelentésben helytelenül jelöli meg a kataalanyiság megszűnésének időpontját, akkor a NAV határozattal állapítja meg az adóalanyiság megszűnését.[11]

A további információk megtalálhatók a 99. számú információs füzetben.

[1] Az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). Hatályos: 2022. november 8-ától.

[2] A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.)  5. § (1) bekezdés g) pontja.

[3] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja.

[4] TESZOR 49.32.11. szerinti taxis személyszállítás

[5] A’T101E nyomtatvány a legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) (https://onya.nav.gov.hu/#!/login) erre szolgáló menüpontjának használatával nyújtható be.

[6] Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése.

[7] A főfoglalkozású egyéni vállalkozó fogalmát a Katv. 2. § 2. pontja tartalmazza.

[8] A Katv. 2. § 2. pont a)-j) alpontjai sorolják fel azokat a körülményeket, amelyek ha az adott hónap minden napján fennállnak, akkor az egyéni vállalkozó nem főfoglalkozású.

[9] Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

[10] Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése.

[11] Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése.

Vélemény, hozzászólás?